Tarihçe ve Program Tanıtımı

Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Temmuz 1987'de Fındıkzade'de kurulmuş ve 1988-1989 akademik yılında eğitime başlamıştır. Bölümün kurucu Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adnan Aydın'dır. Bölüm, 1991 yılında Fındıkzade'den Göztepe merkezi yerleşkesindeki bugünkü yerine taşınmıştır.

Kimya Bölümü, Türkiye'nin önde gelen eğitim ve araştırma kurumlarından bir tanesidir. Modern kimyada eğitim ve akademik araştırma olanağı sağlar. Bölümün akademik kadrosu, uluslararası alanda saygı gören araştırmacılardır ve bölümümüz çok sayıda başarılı araştırma projelerinde yer almaktadır. Öğrenciler, Erasmus Öğrenci Değişim Programı ile uluslararası burs programlarından yararlanabilirler.  Öğretim dili zorunlu %30 İngilizcedir. Kayıt döneminde Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yeterlik sınavında başarısız olan öğrenciler zorunlu İngilizce hazırlık programına devam ederler, hazırlığı geçen öğrenciler Kimya lisans programını okumaya hak kazanır. GANO'su 3.00'ın üzerinde olan "Başarılı Öğrenciler" kontenjan dahilinde çiftdal ve yandal programlarına katılarak ikinci bir diploma veya sertifika alabilirler.

 

Mezunlarımız özel veya resmi sanayi ve ilaç firmalarında, inceleme ve teşhis laboratuvarlarında ve pazarlama alanlarında iş bulmaktadırlar. Bunların yanı sıra, Türkiye'nin, Avrupa'nın ve A.B.D.'nin seçkin üniversitelerinde araştırma ve öğretim görevlisi olarak tercih edilmektedirler. Pedagojik formasyona sahip mezunlarımız kimya öğretmeni olarak da eğitim alanında iş bulmaktadırlar.

 

Kimya Bölümü, Fen Bilimleri Enstitüsü'ne ait 5 farklı programda (Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya ve Organik Kimya) yüksek lisans ve doktora dereceleri vermektedir. Araştırma grupları analitik kimya, sentetik organik kimya, ftalosiyaninler, doğal ürünler, polimer kimyası, nanokompozitler, enzim immobilizasyonu, biyopolimerler, ilaç salınımı, protein kimyası, hesapsal kimya, QSAR, çevre kimyası, elektrokimya, yakıt pilleri, metal kompleksleri, koordinasyon kimyası, katı faz reaksiyonları, adsorbsiyon, sensörler, hidrojeller alanlarında projeler üretmekte ve uluslararası saygın dergilerde yayınlar yapmaktadırlar.  Yüksek lisans ve doktora derecesine sahip çok sayıda mezunumuz endüstride çalışma ortamı bulmuşlar, araştırma bursları kazanmışlar ve seçkin üniversitelerce tercih edilmişlerdir.

Donanımlı öğrenci ve araştırma laboratuvarları: Maldi-TOF, GC-MS, ATR-FTIR, TGA, DSC, fotokalorimetre, üniversal mekanik test cihazı, GPC, atomik absorpsiyon, UV- spektrofotometre, florometre, kalorimetrik ekipmanlar, voltmetre, potansiostat, LOI cihazı, temas açısı cihazı, hesapsal kimya bilgisayar laboratuvar donanımı.

 

Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü  34722 Göztepe-İstanbul

 

Tel: +90 216 777 3364

e-mail: fefkimya@marmara.edu.tr

 

Yıllara Göre Bölüm başkanları:

1987-1994 Prof. Dr. Adnan Aydın

1994-1998 Prof. Nurbay Gültekin

1998-2000 Prof. Kemal Yelekçi

2000-2003 Prof. Atilla Güngör

2003-2006 Prof. Hikmet Savcı

2006-2009 Prof. Dr.Yurdun Fırat

2009-2012 Prof. Dr. Ayşe Ogan

2012-2015 Prof. Dr. Ali Rıza Özkaya

2015-2021 Prof. Dr. Nilhan Kayaman Apohan

2021-          Prof. Dr. Serap Demir


Bu sayfa Kimya Bölümü tarafından en son 30.07.2022 01:49:26 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM