Yandal

Yandal programları lisans öğrenimini başarıyla yürütmekte olan bir öğrencinin, aynı zamanda ikinci bir lisans programında bilgilenmek üzere sınırlı öğrenim görmesini sağlayan sertifika amaçlı eğitim-öğretim programıdır. Yandal programları farklı Birimlerdeki lisans programları arasında yürütülebildiği gibi, aynı Birimlerdeki lisans programları arasında da yürütülebilir.

Başvuru Yeri ve Süreci:

Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir. Yandal programı başvurularını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı yürütür.

Değerlendirme Süreci:

Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir(üst yarıyıllardan alınmış olan derslerde başarı şartı aranmaz). Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 2,75 olması gerekir.

Sonuçlandırma ve Bildirim:

Başvuru kriterleri yandal programına uygun olan ve başvuruları fakülte yönetim kurulu tarafından onaylanan öğrencilere programa kabul edildikleri üniversitemiz web sayfasının duyurular kısmından www.marmara.edu.tr duyurulur. 

 

Takvim: http://takvim.marmara.edu.tr/ 

 

İlgili Mevzuat:

Marmara Üniversitesi Çift Anadal Programı ve Yandal Programı Yönergesi

 

Yandal Müfredatı için TIKLAYINIZ

 

“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”,”Marmara Üniversitesi Çift Ana Dal  Programı Yönergesi” ve “Marmara Üniversitesi Yan Dal Programı Yönergesi” kapsamında 2020 - 2021 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Yarıyılında açılacak Çift Ana Dal / Yan Dal Programları, kontenjanları, başvuru koşulları ve önemli tarihler aşağıda belirtilmiştir.

 

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • 2020 – 2021 Güz Yarıyılı  ÇAP / YAP başvuruları 12.08.2020 / 14.08.2020 tarihleri arasında online olarak (https://basvuru.marmara.edu.tr/) web adresinde yer alan Çift Ana Dal / Yan Dal Başvuruları başlığı üzerinden yapılacaktır.
 • Çift Ana Dal & Yan Dal başvuruları (Covid 19) salgını nedeniyle elektronik ortamda yapılacaktır. Başvuru için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına herhangi bir evrak (başvuru formu, transkript vb.) teslimi yapılmayacaktır.

 

Başvuru ve Kabul Koşulları:

Çift Ana Dal

 • Öğrenci aynı anda birden fazla Çift Ana Dal Programına kayıt yaptıramaz. Ancak öğrenci Çift Ana Dala ek olarak bir Yan Dal Programına kayıt yaptırabilir.
 • Öğrenci Çift Ana Dal Diploma Programına, Ana Dal Lisans Diploma Programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında Ana Dal Ön Lisans Programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında  başvurabilir.
 • Öğrencinin başvuru sırasında Ana Dal Programındaki genel akademik başarı not ortalamasının 4,00 üzerinden;

Sosyal ve Beşeri Bilimler Temel Alanlarında 3,25

Fen ve Mühendislik Bilimleri Temel Alanlarında 3,25

Sağlık Bilimleri Temel Alanlarında 3,25

Farklı alanlara başvuru yapmak isteyen öğrencilerin GANO bilgisinin 3,50 olması gerekmektedir.

 • Ana Dal Programında başarı sıralaması açısından en üst % 20 içinde yer alması gerekir.
 • Tıp, Diş, Eczacılık, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık ve Öğretmenlik gibi Programlara başvurularda öğrencinin ilgili yılda ki ÖSYM Kılavuzunda yer alan başarı sırası şartını sağlaması gerekmektedir.

 

Yan Dal

 • Öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar aldığı Ana Dal Programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.
 • Öğrenci Yan Dal Diploma Programına, Ana Dal Lisans Diploma Programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında Ana Dal Ön Lisans Programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında  başvurabilir.
 • Öğrencinin başvuru sırasında Ana Dal Programındaki genel akademik başarı not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,75olması gerekir.

 

YABANCI DİL VE ÖZEL YETENEK SINAV İŞLEMLERİ

İlgili sınavların tarih ve şekli hakkında bilgi almak için duyuru sayfamızı takip edebilirsiniz.(oidb.marmara.edu.tr) 

 

 • Çift Ana Dal  /  Yan Dal Programları Başvuru Süreç Takvimi İçin Tıklayınız.
 • Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik için Tıklayınız.
 • Marmara Üniversitesi Çift Ana Dal Programı Yönergesi İçin  Tıklayınız.
 • Marmara Üniversitesi Yan Dal Programı Yönergesi İçin Tıklayınız.
 • Çift Ana Dal Başvurusu Başarı Sırası İsteyen Bölümler İçin Tıklayınız.
 • Kontenjanlar ve Temel Alanlar İçin Tıklayınız.
 • Başvuru İçin Tıklayınız.

        *Diğer detaylar oidb.marmara.edu.tr adresinde verilecektir. 


Bu sayfa Kimya Bölümü tarafından en son 25.04.2022 11:51:24 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM